EÇADEM, zihinsel engelli bireylerin gelişimine ve ruhsal iyilik haline odaklanan kapsamlı bir yaklaşımla, bakım hizmeti alan öğrencilere, duyu bütünleme hizmeti alan küçük yaş grubuna ve ailelerine yönelik psikolojik destek hizmeti sunmaktadır. EÇADEM’in psikolojik destek hizmetleri, her bireyin özgün ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde yaklaşmayı, psikolojik destek hizmeti alanların hem aileleriyle hem de kendi potansiyelleriyle daha güçlü bir bağ kurmalarını hedeflemektedir.

1. Aileler için Psikolojik Destek Hizmeti:

  • Aile bireylerine yönelik bireysel psikoterapi seansları

Bireysel psikoterapi, bireyin duygusal, zihinsel ve davranışsal sorunlarına odaklanan bir terapi yöntemidir. Bu terapi türü, bireyin kişisel gelişimini desteklemeyi, duygusal zorlukları aşmayı ve yaşam kalitesini artırmayı hedefler. EÇADEM’de aile bireylerine yönelik bireysel psikoterapi seansları bilişsel davranışçı terapi, duygu odaklı terapi, çözüm odaklı terapi yöntemleri ile çalışılmaktadır.

  • Ailelere yönelik grup psikoterapi seansları

Grup psikoterapisi, benzer deneyimler yaşayan, farklı ailelere mensup bireylerin, bir araya gelerek birbirlerine destek olmalarını ve terapötik kazanımlar elde etmelerini sağlayan güçlü bir terapi formudur.

EÇADEM’de aile bireylerine yönelik uzman terapistler eşliğinde psiko-drama grupları dönemsel olarak olarak açılmaktadır.

2.EÇADEM Öğrencileri için Psikolojik Destek Hizmeti:

  • Bireysel psikoterapi seansları

Zihinsel engelli bireyler için uyarlanmış bireysel terapi, özel ihtiyaçları dikkate alarak, terapist ve birey arasında güvenli ve destekleyici bir ortam oluşturmayı amaçlar. Bireysel psikoterapi, zihinsel engelli bireylere özel olarak uyarlanabilir. Bu sayede, bireyin terapiden en iyi şekilde fayda sağlaması amaçlanır.

EÇADEM’de öğrencilere yönelik çalışılan bireysel terapi yöntemlerinden bazıları şu şekildedir;

Görsel desteklerle çalışma: EÇADEM’de bireysel seanslar esnasında resimler, semboller veya diğer görsel yardımcılar kullanılarak iletişim güçlendirilmektedir.

Basitleştirilmiş dil kullanımı: EÇADEM’de bireysel seanslar esnasında karmaşık dil yerine basitleştirilmiş ve anlaşılır bir dil kullanılarak bireyin anlama süreci kolaylaştırılmaktadır.

Duygusal ifadeyi destekleme: EÇADEM’de bireysel terapi seansları esnasında drama veya role-playing gibi yöntemlerle duygusal ifade kullanımı desteklenmektedir.

Bireyin güçlü yönlerini vurgulama: EÇADEM’de seanslar esnasında terapist, bireyin güçlü yönlerini keşfetmeye odaklanarak bireyin özgüvenini artırmayı hedeflemektedir.

NOT: Her birey farklıdır, bu nedenle EÇADEM’de, bireyin özel ihtiyaçlarına ve güçlü yönlerine odaklanarak terapi süreci kişiselleştirilmektedir.

  • Grup psikoterapi seansları

EÇADEM’de öğrencilere yönelik gerçekleştirilen grup psikoterapi seansları aracılığıyla öğrencilerin duygusal ifade becerilerini güçlendirmeleri, sosyal etkileşim yeteneklerini artırmaları ve günlük yaşam zorluklarıyla başa çıkmalarına destek olmak amaçlanmaktadır. Bireyler arasında bir dayanışma ve paylaşım ortamı oluşturularak, bireylerin birbirleriyle etkileşimde bulunmaları teşvik edilmekte, deneyimlerini paylaşma ve birbirlerine destek olma fırsatı sunulmaktadır. Grup psikoterapi seansları ile duygusal sağlamlık ve toplumsal uyum konularında güçlenme hedeflenmektedir.

  • Sanat terapisi seansları

EÇADEM’de öğrencilerin duygusal ifadelerini ve yaratıcılıklarını geliştirmek amacıyla sanat terapisi yöntemi kullanılmaktadır. Sanat terapisi, öğrenciler arasında bir bağ kurmayı, duygusal güçlenmeyi ve özsaygıyı artırmayı hedeflemektedir. Sanat terapisi seansları, öğrencilere kendilerini ifade etme ve iç dünyalarını keşfetme konusunda destek sağlarken aynı zamanda grup içinde etkileşim, paylaşım ve dayanışma duygularını güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

3.EÇADEM’den Duyu Bütünleme Hizmeti Alan Küçük Yaş Grubu için Psikolojik Destek Hizmeti:

  • Aile bireylerine yönelik bireysel psikoterapi seansları

Küçük yaş grubu öğrencileri duyu bütünleme seansı alırken, ihtiyaç doğrultusunda ebeveynlerine bireysel psikoterapi seansı imkanı sunulmaktadır.

  • Sanat terapisi seansları

Duyu bütünleme hizmeti alan ailelere ve çocuklara yönelik bireysel ihtiyaçlar doğrultusunda sanat terapisi seansları yapılmaktadır.