1. “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), ebeveynlerin yanlış tutumları nedeniyle ortaya çıkmaktadır.”

Sanılanın aksine, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), anne- babanın çocuklarına karşı sergiledikleri tutumları ve davranışları sonucunda gelişen bir durum değildir. DEHB, nörolojik tabanlı bir mental bozukluktur. Bilimsel araştırmalar DEHB’ nin biyolojik temelli bir bozukluk olduğuna ışık tutmaktadır, ancak nedenleri bilim dünyasında hala araştırılmaktadır. Çocuklarda ve ergenlerde üzerinde en çok çalışılan ve en çok tanılanan mental bozukluk olmasına rağmen çoğu vakanın nedeni tam olarak bilinmemektedir.

2. “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu çocukluk döneminde yaşanan dönemsel bir durumdur ve yaş ilerledikçe düzelmektedir.”

Çocukluğunda DEHB tanısı konan bireylerin %30-50 kadarı yetişkinlikte belirtileri göstermeye devam eder. DEHB dönemsel bir durum değildir. Bazı araştırmalar DEHB’ nin yaşam boyu sürebildiğini göstermektedir. Eğer tanı konulmaz ise DEHB madde bağımlılığı, depresyon, kişiler arası iletişim sorunları ve diğer psikiyatrik bozukluklara yol açabilmektedir. DEHB tanısının konması ve tedavinin başlaması kişinin iyileşme yolunda atılan ilk önemli adımdır. DEHB ciddi bir rahatsızlıktır ve tedavi gerektirir.

3. “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanısı alan çocuk ya da bireyler ilaç kullanarak kendilerine zarar vermektedirler.”

Her tedavi kişiye özel olmakla birlikte sağlık uzmanları tarafından medikal tedavi öngörülen durumlarda ilaç kullanımı gerekebilir. Kullanılması gereken ilaçlar kişinin tedavisine yönelik olmakla birlikte her bireyin sağlık durumuna göre kişisel bir tedavi yöntemi uygulanarak hekimler tarafından önerildiğinden, zarar verici değil tedavi edici boyutta ele alınmalıdır.

4. “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuklar öğrencilik hayatları boyunca tembel olmaktadırlar.”

DEHB tanısı almış bireyler doğru öğrenim planlamaları ve teknikler ile eğitime yönlendirilmelidirler. Algı ve dikkat konusunda diğer bireylerden ayrışmakta oldukları için odak süreleri daha kısıtlıdır. Bu yüzden sakin bir ortamda çalışmaları dikkatlerini yöneltmeleri için renkli ve uyarıcı materyaller kullanılmalıdır.

5. “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanısı olan çocuk ya da bireyler çok hareketlidirler ve hiçbir zaman yerlerinde duramazlar.”

DEHB’ nin üç alt tipi bulunmaktadır;

1. Dikkat eksikliğibaskın tip DEHB: Aşırı hareketlilik yoktur. Dikkat süresi kısa ve dikkat kalitesi yetersizdir.

2. Hiperaktivite baskın tip DEHB: Yerinde duramama, hareketlilik hali yoğundur.

3. Hem dikkat eksikliği hem de hiperaktiviteninbaskın olduğu birleşik tip DEHB: DEHB ile ilgili bütün belirtiler görülebilmektedir.

6. “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanısı olan çocuklar söz dinlemezler.”

Organize etmek ve işi tamamlamak veya yeni bir şey öğrenirken konuda odaklanmakta zorlanmak, direkt kendisine konuşulurken dinlemiyor gibi gözükmek, hayallere dalmak, kolayca zihni bulanmak ve yavaş davranmak, diğerleri kadar kolay bir şekilde bilgiyi işleyememek, talimatları net olarak takip edememek DEHB’nin en belirgin özelliklerinden olduğu için DEHB tanısı olan çocuklar genellikle söz dinlemiyor oldukları izlenimi verebilirler.