Sanat, yaşamın içinden doğan bir kavramdır ve insanlıkla yaşıttır. Tarih boyunca insanlar sanatı bir dışavurum aracı olarak kullanmışlardır. İlkel dönemlerde insanlar duvarlara resimler yaparak düşüncelerini, duygularını ya da davranışlarını ifade etmişlerdir. Sanat, insanın yaratıcı gücünü ve yaratım yeteneğini en somut biçimde ifade edebildiği alanlardan biridir. Sanat, insanın kendisini ifade etmesinin, tanımasının ya da sorgulamasının bir göstergesi, insan yaşantısının, hayal gücünün ya da zihindeki düşüncelerin dışavurum biçimidir.

Günümüzde sanatla terapi yöntemi çoğu iyileştirici tedavi alanında oldukça etkili bir yöntem olarak kullanılıyor. Özellikle görsel sanatların, farklılıkları ve değişiklikleri kucaklayıcı, bütünleştirici bakış açısı, başta ruh sağlığı alanında olmak üzere birçok iyileşme yolculuğunda araç olarak tercih ediliyor. Yaratıcılığı ve farklılıkları kazanım aracı olarak kullanmak, toplumsal ilişkiler içerisinde kişiler arası iletişimin geliştirilmesinde de büyük bir rol oynuyor. Sanat aracılığı ile insanlar birbirlerinin ruhuna temas edebiliyor, ötekileştirmeden farklılıkları ve değişiklikleri kabullenmeyi ve sevebilmeyi deneyimliyor.

Kişinin içinde bulunduğu koşullar ne olursa olsun, kısıtlılıklara, sorunlara ve tüm olumsuz durumlara rağmen tamamen özgür olabileceği ve yargılanmadan kendini ifade edebileceği bir alan olduğunu hissetmesi ve bu hissi yaşaması, sanatın iyileştirici gücünün ne kadar etkili olabileceğinin bir göstergesidir. Kişi hangi sanat alanında kendini daha mutlu ve özgür hissediyorsa o alan, o kişi için doğru seçimdir. Unutmamalıyız ki, ruh sağlığı bir bütündür, bu doğrultuda da tüm terapi yöntemlerinde olduğu gibi, sanat terapisi çalışmaları da kişiye özel olarak belirlenmeli ve terapi süreçleri kişiye özel olarak etki etmektedir. Bir kişiye iyi gelen bir terapi yöntemi, diğer bir kişiye iyi gelmeyebilir. Önemli olan kişinin kendine iyi gelen yöntemi keşfetmesi ve bu alanda yoğunlaşmak istemesidir.

SANATLA TERAPİ ALANINDA TERCİH EDİLEN BAZI SANAT FAALİYETLERİ

  • Heykel, seramik, kil vb. görsel sanat çalışmaları
  • Boyama yapmak, resim yapmak, çizim yapmak, dikiş, örgü vb. el sanatları çalışmaları
  • Müzik çalışmaları (şarkı söylemek, bir müzik aleti çalmak, müzik dinlemek vb.)
  • Yazı yazmak, senaryolar ya da hikayeler yaratmak
  • Drama, tiyatro, dans vb. sahne sanatları