Ergoterapi, kişinin sağlığını ve refahını artırmayı hedefleyen kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Hedef, kişinin yaşam kalitesini anlamlı ve amaçlı aktivitelerle artırarak toplumsal hayata katılımını sağlamaktır.

Dünya Ergoterapistler Federasyonu (WFOT) ise ergoterapiyi şu şekilde tanımlamaktadır; ‘’Ergoterapi oküpasyon aracılığıyla sağlık ve iyilik halinin geliştirilmesi ile ilgilenen bir meslektir. Ergoterapinin temel amacı bireylerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktır. Ergoterapistler, bireylerin katılım becerilerini artıracak aktiviteler yapmalarını sağlayarak ya da katılımı daha iyi destekleyebilecek şekilde çevreyi destekleyerek bu sonuca ulaşırlar.’’

Ergoterapide, kişilerin toplumsal katılımını etkileyen fiziksel, sosyal ve çevresel faktörler değerlendirilerek bunları ortadan kaldırmak veya azaltmak için gerekli müdahaleler yapılır (WFOT-Dünya Ergoterapi Federasyonu).

Ergoterapistler, kişi ve toplulukların ihtiyaç duydukları, kendi yapmak istedikleri ya da kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirerek, o aktiviteye veya çevreye katılımını artırmak üzerine düzenlemeler ve çalışmalar yürütür. Ergoterapi teorisinin ve uygulamalarının temel ilkelerinden biri, iyi bir yaşamın ancak aktivite ve katılımın sağlanması ve sürdürülmesiyle mümkün olacağıdır. Ergoterapistler bireyin yaşam kalitesini artıracak aktiviteleri belirlemek için birey ile hareket eder ve bireyin aktivite performansını geliştirmeye odaklanır.

Ergoterapide müdahalenin amacı, bir bireyin saçlarını bağımsız olarak taraması ya da yemek yeme aktivitesini bağımsız bir şekilde gerçekleştirmesi için gerekli fiziksel becerilerin kazanılması olabilir. Aynı şekilde, planlanan müdahalenin amacı, bireyin bir görevi gerçekleştirebilmesi için psikososyal veya kognitif (bilişsel) becerilerini geliştirmek ve bireyin sosyal katılımını sağlamak da olabilir. Kısaca ergoterapi, ev, okul, işyeri, toplumda ve diğer ortamlarda roller, alışkanlıklar ve rutinleri gözönünde bulundurarak bireyler veya gruplar için aktiviteleri kullanan bir sağlık mesleğidir.