Ergoterapi, kişinin sağlığını ve refahını arttırmayı hedefleyen kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Temel hedef kişinin yaşam kalitesini anlamlı ve amaçlı aktivitelerle arttırarak toplumsal hayata katılımını sağlamaktır. Günlük yaşamda kişinin bağımsızlığını en maksimum seviyeye getirmeyi hedefleyen bir yaklaşımla, kişinin yaşam rollerini iş, uğraşı ve aktivite edindirerek arttırır. Ergoterapide, kişilerin toplumsal katılımını etkileyen fiziksel, sosyal ve çevresel faktörler değerlendirilerek bunları ortadan kaldırmak veya azaltmak için gerekli müdahaleler yapılmaktadır. (WFOT-Dünya Ergoterapi Federasyonu)

Ergoterapistler, kişi ve toplulukların ihtiyaç duydukları, kendi yapmak istedikleri ya da kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirerek, o aktiviteye veya çevreye kişilerin katılımını daha fazla daha iyi sağlayabilecek şekilde düzenleme üzerine çalışmalar yürütmektedir.