Günümüzde, her çocuğun farklı öğrenme tarzı ve farklı öğrenme hızı olduğu kabul edilmektedir. Bazı çocuklar, öğrenme süreçlerinde diğerlerine göre daha fazla zorluk yaşarlar. Özel öğrenme güçlüğü, çocuğun okuma, yazma, matematik gibi temel becerileri öğrenme ve kullanma süreçlerinde yaşadığı kalıcı ve süregelen zorlukları ifade etmektedir.

Çocukta özel öğrenim güçlüğü olup olmadığının belirlenmesiiçin,öncelikle zeka testi uygulaması yapılır. Bu test ile çocuğunzihinsel gelişimi değerlendirilir. Daha sonra okuma, yazma ve aritmetik becerilerini ölçümleyecek olan testler yapılır. Sonolarak, özel öğrenme güçlüğü belirtilerinin araştırıldığı testler uygulanmaktadır. Tüm bu değerlendirmelerden sonra çocuğun hangi alanda zorlandığı, hangi alanlarda iyi olduğusaptanırve bu doğrultuda eğitim planlaması oluşturulur.

Özel öğrenme güçlüğü, çocuğun zeka düzeyiyle ilgili bir sorun değildir. Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların zeka düzeyleri genellikle yaşıtlarıyla aynıdır. Ancak, öğrenme süreçlerinde yaşadıkları güçlükler nedeniyle akademik başarıları olumsuz yönde etkilenmektedir.

Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar, genellikle okul çağından itibaren bazı belirtiler göstermeye başlarlar. Okuma güçlüğü olan bir çocuk, harfleri tanıma, kelime okuma ve anlama konusunda zorluk yaşayabilirler. Yazma güçlüğü olan bir çocuk ise harfleri düzgün bir şekilde yazamayabilir veya yazarken hatalar yapabilir. (Örneğin bazı harfleri ya da kelimeleri tersten yazmak vb.) Matematik güçlüğü olan bir çocuk ise sayıları anlama, problem çözme ve matematiksel kavramları anlama konusunda zorluk yaşayabilir. Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar, okul süreçlerinde yaşadığı bu zorluklar nedeniyle sıklıkla düşük özgüven, kaygı ve depresyon gibi psikolojik sorunlar yaşamaktadırlar. Okulda diğer öğrencilerle karşılaştırıldıklarında başarısız hissedebilmekte ve bu durum özsaygılarını olumsuz etkileyebilmektedir. Ayrıca, sürekli olarak başarısızlıkla karşılaşma deneyimi, kaygı ve depresyon gibi diğer duygusal sorunlara yol açabilmektedir.

Psikolojik olarak, özel öğrenme güçlüğü olan çocukların desteklenmesi önemlidir. Öncelikle, çocuğun öğrenme güçlüğünün sebepleri ve belirtileri hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Bu bilgi, uygun bir öğrenme planı ve uygun öğrenme stratejilerinin geliştirilmesine yardımcı olabilir. Öğrenme güçlüğü olan çocukların öğrenme süreçlerine uygun olarak düzenlenmiş bir ortamda eğitim almaları gerekmektedir. Ayrıca, çocuğun duygusal ihtiyaçlarının karşılanması ve özsaygısının güçlendirilmesi de çocuğun gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. Psikolojik destek, özel öğrenme güçlüğü olan çocukların duygusal sorunlarını çözümlemekte ve özel öğrenme planının uygulanmasında yardımcı ve büyükbir rol oynar.

Sonuç olarak, özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarınfarklılıklarını anlamak ve desteklemek önemlidir. Bu çocukların potansiyellerini ortaya çıkarmak ve başarılarını artırmak için uygun eğitim ve destekler sağlanmalıdır. Unutmamalıyız ki her çocuğun öğrenme süreci farklıdır ve bu farklılıkları anlamak, toplumumuzun daha kapsayıcı ve eşitlikçi bir yapıya kavuşmasına katkı sağlar.