Engelli Çocuk ve Ailelerine Destek Merkezi (EÇADEM), Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Ayfer Aydın ve Prof. Dr. Ayşe Ferda Ocakçı’nın geliştirdiği, Sarıyer Belediyesi’nin proje ortağı olduğu ve İstanbul Kalkınma Ajansının (İSTKA) finansal desteğiyle kurulmuş bir merkezdir. İSTKA tarafından 700 başvuru arasından seçilerek kurulan EÇADEM projesinin sürdürülebilirliği 2015 yılından bu yana Koç Üniversitesi ile Sarıyer Belediyesi arasında imzalan özel bir protokol sağlanmaktadır.

EÇADEM, engelli çocuk ve ailelerine bakım ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ile aile bütünlüğünün korunması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesini amaçlar. Zihinsel engelli bireylere ve bakım verenlerine yönelik hizmetleri ile aileyi bütüncül olarak ele alan Türkiye’de ilk ve tek model proje olan EÇADEM, zihinsel engelli bireylerin sosyal hayatın içine girmesini sağlayarak bu durumdan etkilenen aile üyelerine de rehberlik hizmeti verir. Bu sayede İstanbul Bölge Planı gelişme eksenlerinden biri olan “adil, paylaşan, kapsayıcı ve öğrenen toplum”a katkıda bulunmayı hedefler.

Merkezde zihinsel engelli bireylerin günlük bakım ve ihtiyaçları karşılanmasının yanında, verilen psikolojik danışmanlık, gündelik hayat faaliyetlerini ve öz bakımı kolaylaştırıcı eğitimler, sanat ve spor aracılığıyla ifade alanı sağlayan atölyeler ile güvenli bir ortamda sosyal ve duygusal becerilerinin gelişimi desteklenir. Böylece hem engelli bireylerin topluma hem de yapılan projelerle toplumun onlara daha kolay uyum sağlayabilmeleri amaçlanır. Ev ortamı dışındaki hayatla düzenli aralıklarla tanıştırılan bireylerin  bireysel özellikleri ve becerileri de dikkate alınarak toplumun parçası olmayı deneyimlemeleri sağlanır.

Merkezin bir diğer odak noktası zihinsel engelli bireyi  olan aile üyelerinin de ruh sağlığını gözetmek ve toplumsal katılımını güvenceye almaktır. Aile üyelerine yönelik olarak geliştirilen danışmanlık, hizmet ve etkinliklerle bakım yüklerinin hafifletilmesi, sosyal yaşama katılmaları ve tüm aile üyeleri arasındaki ilişkilerin daha sürdürülebilir olabilmesi hedeflenmektedir. Bu destek ile bakım veren aile üyelerinin tükenmişlik, stres, depresyon, sosyal izolasyon gibi psikososyal sorunları yaşamasının da azaltılması amaçlanmaktadır.

Engelli bireylerin  kardeşlerine de verilen psiko-sosyal destek ve rehberlik hizmetleri ile ailedeki diğer çocuk ve gençlerin bu dönemin getirebileceği risklerden korunması; şimdinin ve geleceğin mutlu, üretken, yaratıcı bireyleri olabilmeleri ve ihtiyaç duydukları psikolojik, sosyal gelişim desteğini alabilmeleri amaçlanmaktadır.

EÇADEM’in zihinsel engelli birey ve ailelerine verdiği hizmetlerin tamamı ücretsizdir.