Merkeze gelen bireylerin gün içerisinde, kendisinden sorumlu olan, sınıf içi eğiticileri bulunmaktadır. Sınıf içi eğiticiler, bireylere yaptıkları aktivitelerde refakat eder, bireylerin gereksinim duymaları durumunda temizlik, beslenme, tuvalet gibi öz bakım ihtiyaçları konusunda destek olurlar.

Ayrıca ergoterapist tarafından bireylerin günlük yaşam becerilerini desteklemek için günlük programlar yapılır, bu programlar sınıf içi eğiticileri ile uygulanır. Ergoterapi çalışmaları bireysel ve/veya grup şeklinde de planlanabilir.