Staj Programı

Engelli Çocuk ve Ailelerine Destek Merkezi (EÇADEM), üniversitelerin psikoloji, ergoterapi, sosyal hizmetler, hemşirelik gibi ilgili bölümlerinin öğrencilerine, teorik bilgilerini pratikte uygulayarak, mesleki becerilerini geliştirme ve sosyal sorumluluk perspektiflerini genişletme fırsatı sunan kapsamlı bir staj programı düzenlemektedir.

 

Staj Programının Amacı ve İçeriği: EÇADEM Staj Programı, öğrencilere multidisipliner bir yaklaşımla zihinsel engelli çocuklara, bireylere ve ailelerine sunulan hizmetleri deneyimleme imkanı tanır. Öğrenciler, psikoloji, ergoterapi, sosyal hizmetler, hemşirelik gibi alanlarda bilgi ve deneyimlerini zenginleştirirken, zihinsel engelli bireylerin günlük yaşam ihtiyaçları hakkında derin bir farkındalık kazanırlar. Ayrıca, merkezde düzenlenen etkinliklerin planlanması ve uygulanmasına aktif olarak katılarak, sosyal sorumluluk konusunda farkındalık geliştirirler.

 

Staj Süreci:

  • Üniversitenin ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilerin, staj için merkezle iletişime geçmesi,
  • Gerekli evrakların EÇADEM’e teslim edilmesi,
  • Öğrencilerin staja başlaması için merkezin takvimine uygunluğunun değerlendirilmesi,
  • Üniversitenin staj prosedürlerine göre işlemlerin tamamlanması,
  • Staja kabul edilen öğrencilerin, oryantasyon programına alınarak merkezin çalışmalarına dahil edilmesi.

 

Stajda Neler Yapılıyor?

Staj süresince, stajyer öğrenciler merkezin rutin işleyişi içerisinde çeşitli branş dersleri ve aktivitelere katılırlar. Haftalık toplantılarda, hafta boyunca yapılan uygulamalar, gözlemler ve vaka çalışmaları tartışılır ve öğrencilere süpervizyon verilir. Staj öncesi ve sonrasında, stajyer öğrencilerin edindikleri bilgi ve beceriler “Staj Değerlendirme Formu” ile ölçümlenir. Öğrencilerin staj süreci boyunca sergiledikleri profesyonel tutum ve davranışlar, görev ve sorumluluk bilinçleri, etik kurallara uyum, mesleki becerilerinin etkin kullanımı göz önünde bulundurularak staj süreci sonunda, merkez psikoloğu ve ergoterapisti tarafından değerlendirilir.

EÇADEM Staj Programı öğrencilerin akademik ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmanın yanı sıra, toplumsal farkındalık ve duyarlılık kazandırarak, onları gelecekteki kariyerlerinde fark yaratan bireyler olarak hazırlamaktadır.

 

Gönüllü Çalışma Programı

EÇADEM, üniversite öğrencilerine zihinsel engelli bireyler ile birlikte yapılan çalışmaları gözlemleme ve bu çalışmalara dahil olma fırsatı sunan bir gönüllü çalışma programı düzenlemektedir. Bu program, öğrencilere sosyal duyarlılık ve empati gibi becerileri geliştirme şansı vererek, onları daha bilinçli ve katılımcı bireyler haline getirmeyi hedefler.

Gönüllü çalışma programına katılmak için özel bir evrak işlemi gerekmemektedir. Öğrenciler, program öncesinde kapsamlı bir oryantasyon sürecine dahil edilirler. Program kapsamında engelli bireylerle etkileşime ve iletişime girerek farkındalık kazanırlar. Bu süreçte psikoloji, ergoterapi, sosyal hizmetler, hemşirelik gibi alanlarda değerli bilgiler edinerek, teorik öğrenimlerini, tecrübeleriyle birleştirme fırsatı bulurlar. Eğer gönüllü öğrenciler belirli kabiliyetlere sahipse, bu yetenekleri program kapsamında zihinsel engelli bireyler ile birlikte uygulama imkanı bulabilirler. Bu yöntem, zihinsel engelli bireylere yeni becerilerin kazandırılmasını teşvik ederken, aynı zamanda gönüllü öğrencilerin birlikte çalışarak bilgi ve deneyim paylaşımı yapmalarına olanak tanır.

Bu program, katılımcılara zihinsel engelli bireylerin yaşamına dokunma ve toplumsal farkındalıklarını artırma şansı tanırken, aynı zamanda onların mesleki ve kişisel gelişimlerine de katkıda bulunur. EÇADEM’deki gönüllü çalışma deneyimi, öğrenciler için sadece bir öğrenme fırsatı değil, aynı zamanda topluma değerli bir katkı sağlama imkanıdır.

EÇADEM’de staj yapmak isteyen ya da gönüllü çalışmalara katılmak isteyen öğrenciler, EÇADEM’e  0(212)229 29 39 numaralı telefondan ya da ecadem@ku.edu.tr mail adresinden ulaşabilirler.