Zihinsel engelli bireylerde ergoterapi, bireysel ihtiyaçları ve hedefleri çerçevesinde özelleştirilmiş bir yaklaşım benimser. Ergoterapist, bireyin fiziksel, zihinsel ve duyusal yeteneklerini değerlendirerek ve bu bilgileri kullanarak, bireyin günlük yaşamını kolaylaştırmak için özelleştirilmiş bir bir plan oluşturur. Zihinsel gelişim, bireyin, düşünme, öğrenme, problem çözme ve karar verme yeteneklerinin oluşumunu içerir. Ergoterapi, zihinsel gelişimi desteklemek ve teşvik etmek için çeşitli araçlar ve teknikler kullanabilir. Zihinsel engelli bireylerde, bu süreç genellikle eğitici oyunlar, yaratıcı aktiviteler ve bağımsız yaşam becerilerini geliştiren görevler üzerinde çalışmayı içerir. Her bireyin zihinsel gelişimi farklıdır ve ergoterapi, bireyin kendine özgü ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun bir yaklaşım benimser. Ergoterapi, bireyin kendi güçlü yönlerine odaklanır.

EÇADEM’de bu doğrultuda kişiye özel bireysel veya grup aktiviteleri planlanır. Zihinsel engelli bireyin ihtiyaçları ve becerileri göz önünde bulundurularak günlük yaşam aktivitelerine katılımının artırılması, sosyal entegrasyonlarının sağlanması, fonksiyonelliklerinin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapılır. Ergoterapi, bireyin günlük yaşamında zorlandığı alanlarda, günlük aktivitelerini daha etkili bir şekilde gerçekleştirebilmesini hedefler. Her bireyin benzersiz ihtiyaçları vardır ve ergoterapi bu ihtiyaçlara göre planlanır.

Bireyler 6 aylık periyodlar ile uygun değerlendirme testleri kullanılarak değerlendirilir. Değerlendirmelerin ardından, ergoterapist, bireyin ihtiyaçlarına yönelik yeni bir çalışma planı oluşturur. Bu, genellikle çeşitli terapi tekniklerinin kullanıldığı ve adapte edilmiş araçların veya stratejilerin uygulandığı aktivitelere dayalı bir süreci ifade eder.

Zihinsel Engelli Bireylerde Ergoterapinin Temel Amaçları:

Bağımsızlık Kazandırmak: Zihinsel engeli olan bireyler, ergoterapi sayesinde temel yaşam becerilerini öğrenerek ve geliştirerek bağımsızlıklarını artırabilirler.

Toplumsal Katılımı Artırmak: Ergoterapi, bireylerin toplum içinde aktif bir rol oynamalarına olanak tanır. Sosyal becerilerin güçlenmesi ve toplumsal etkileşimde bulunma yeteneklerinin artırılması, bu süreçte önemli bir rol oynar.

Duyusal ve Motor Becerileri Geliştirmek: Zihinsel engelli bireylerin duyusal ve motor becerileri akranlarından daha farklı gelişmiş olabilmektedir. Ergoterapi, bu alanlarda eksiklikleri gidermeye yönelik özel çalışmalar içerir ve bireyin bu becerilerini güçlendirmeye odaklanır.

Merkezimizde Ergoterapinin İşleyişi:

Bireysel Değerlendirme: Ergoterapinin başlangıcında, zihinsel engelli bireyin bireysel ihtiyaçları ve güçlü/ zayıf yönleri değerlendirilir. Bu değerlendirme, sonucu kişiye özel bir program oluşturulur.

Hedef Belirleme ve Program Geliştirme: Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda, bireyin ulaşması gereken hedefler belirlenir ve buna yönelik planlamalar yapılrı. Bu program, günlük yaşam becerileri, iletişim yetenekleri, sosyal etkileşim, akademik beceriler gibi alanları kapsayabilir.

Uygulama ve Değerlendirme: Bireyin ilerlemesi düzenli olarak değerlendirir. Gerekirse program revize edilir ve ihtiyaçlara uygun hale getirilir.