Güler Başaran

Merkez Yöneticisi

İstanbul Üniversitesi Sosyal Antropoloji ve Etnoloji Bölümü’nden ; Sosyal Psikoloji, Felsefe, Psikoloji ve Pedogoji bölümlerinden sertifika derslerini de tamamlayarak, 1983 yılında mezun olmuştur.
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde “ Eğitim Yönetimi ve Denetimi” alanında yüksek lisans programını 2004 yılında tamamlamıştır. Ayni bölümde doktora programından misafir öğrenci olarak dersler almıştır.
İTÜ’nün Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında uzun yıllar yöneticilik yaptıktan sonra, Yeditepe Üniversitesi’nde Öğrenci Etkinlikleri Koordinatörü olarak görev almış, 2014 Kasım ayından itibaren EÇADEM’ in Kurucu Müdürü olarak çalışmaktadır.
2015 yılında Koç Grubu içinde ”Çevreye ve Topluma Değer Katanlar “ kategorisinde, ” En Başarılı Koçlular” ödülünü almıştır.