Farklı disiplinlerden gelen üniversite ve lise öğrencileri için uygulama ortamı yaratılmaktadır.
(Psikoloji, ergoterapi, dil ve konuşma terapisi, hemşirelik ve lise öğrencileri gibi)

Merkezde verilen hizmetlerle…

Engelli çocukların bilişsel, fiziksel, psikolojik, sosyal gelişimleri destekleniyor.
Engelli çocuk annelerinin bakım yükü ve stresi azaltılıyor.
Engelli çocuk kardeşlerinin sorunlarla baş etmelerine yardımcı olunuyor.
Aile bütünlüğü korunuyor.