Merkezde yapılan masa başı etkinliklerine ve branş derslerine katılım sağlayarak, psikoloji, hemşirelik, ergoterapi, dil ve konuşma terapisi gibi alanlarda uygulama ve gözlem yapılmaktadır. Staj başlangıcı ve staj sonunda öğrencilerin merkezden edindiği kazanımları ölçmek üzere “Staj Değerlendirme Formu” uygulanır. Staj süresince uygulamalar, gözlemler, vaka çalışmaları yapılan haftalık toplantılarda değerlendirilir ve öğrencilere süpervizyon verilir.