Üniversitelerin ilgili bölümlerindeki öğrenciler merkezle iletişim kurar. Staj; zorunlu ve gönüllü olmak üzere iki şekilde olabilir. Zorunlu stajı bulunmayan ve öğrenim gördüğü okul tarafından staj sigortası yapılmayan öğrenciler zorunlu staja kabul edilemez.
Zorunlu ve gönüllü staj öncesi ilgili evraklar Koç Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne teslim edilir. Evrakları teslim edilmeyen öğrencilerin stajları başlatılamaz.

Evrak işlemleri tamamlanan öğrenciler için merkez takviminin uygunluğu değerlendirilir ve Üniversitenin staj prosedürü gerekleri yerine getirildikten sonra öğrenci merkeze kabul edilir. Staj öncesi öğrenciler merkezin oryantasyon programına alınır. Oryantasyon programı tamamlanan öğrenciler merkez çalışmalarına dahil edilir.