Amacı ve Hedefleri

EÇADEM’İN AMACI VE HEDEFLERİ

Engelli çocuk, anneleri ve kardeşlerine bakım ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ile aile bütünlüğünün korunması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi